Start

Dit jaar staat de start van het kerkelijk leven in het teken van de kerk als Open Huis. Ook de landelijke kerk heeft dit als thema gekozen. Zowel het kerkgebouw als de kerkgemeenschap zouden een plek moeten zijn waar je God tegenkomt. Zondags maar ook doordeweeks. God zoekt mensen. En, zo kun je zeggen, degene die Hij vond worden ingeschakeld om vindplaatsen in te richten. Veel Arkers zullen dit van harte onderschrijven. Er is een verlangen om nieuwkomers en zoekers zo laagdrempelig mogelijk welkom te heten. Makkelijk is dat niet. Wat doe je met je liturgische vormen waar je aan gehecht bent maar die vreemd zijn voor niet-ingewijden? Is het gebouw Ons Huis of Open Huis? De Ark heeft een buurt- en verhuurfunctie.

En het is fijn om zo dienstbaar in de Broekse samenleving aanwezig te zijn. Op grond van geluiden uit de gemeente, zoals o.a. bleek uit de huiskamergesprekken van afgelopen jaar, zullen we starten met activiteiten die van De Ark (nog) meer een Open Huis maken. De Startdienst zelf hopen we zo laagdrempelig mogelijk te houden. Aansluitend hebben we koffie en een lunch. Die lunch maken we weer zelf. In de hal liggen vijf recepten klaar om uit te kiezen. Mogen we op uw kookkunsten rekenen? Wat is nieuw dit jaar?: Open Ark, maandag en woensdag ochtend van 10:00u-12:00u; De Ark op Facebook; Gebedsteams na de dienst, elke zondag vanaf 1 oktober.