Film over activiteiten van de Ark

Op verzoek van de Arkgemeenschap heeft oud-hoofdredacteur RTV Stichtsevecht en media-deskundige Arjan Kroon een film gemaakt van de aktiviteiten in kerk- en wijkcentrum De Ark, Duivenkamp in de kern Maarssenbroek. De film geeft een mooi beeld van wat er allemaal op kerkelijk- en maatschappelijk gebied in De Ark plaatsvindt.Het beheer van De Ark, zoals buffetdiensten, schoonmaken, verhuur c.a. wordt uitgevoerd door zo'n veertig vrijwilligers, waarbij gastvrijheid en betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Op zondag 10 september zal de film in première gaan bij de startzondag ( start activiteiten seizoen 2017/2018 ) in De Ark waar De Open Ark in de kerkdienst centraal staat. Aanvang 10.00 uur. Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De film zal ook op 12 september in de de raadscommissie Bestuur en Middelen worden gepresenteerd waar het gemeentelijk dorpshuizenbeleid op de agenda staat en daarna te zien zijn op RTV Stichtsevecht.