Uitnodiging Ring Breukelen

Hierbij nodigen we u van harte uit voor de bijeenkomst van de Ring Breukelen van D.V. woensdag 14 november, in de Pieterskerk te Breukelen (navigatie: Kerkplein 18, 3621 BH), inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. De Ringbijeenkomsten staan in het teken van onderlinge ontmoeting tussen de gemeenten uit de voormalige classis. Daarom zijn niet alleen de voormalige afgevaardigden, maar ook andere ambtsdragers en belangstellende gemeenteleden van harte welkom. Om de ontmoeting tussen de gemeenten en het onderlinge gesprek te bevorderen is ook dr. Wim Dekker uitgenodigd. Hij is o.a. voormalig studiesecretaris van de IZB en publiceerde onlangs als derde in een trilogie het boek Verbonden en vervreemd, over de God van Paulus op de Areopagus (Uitgeverij Boekencentrum).

Hij zal ons meenemen in de vraag hoe we het als gemeente in een context van krimp volhouden om te geloven én hoe we het evangelie kunnen communiceren in een samenleving die tegelijk seculier en multireligieus is. In de bijlage van deze mail vindt u een agenda en meer informatie over de Ring en de gemaakte plannen. Deze zullen we de 14e met elkaar bespreken. Bijlage Ring Breukelen en agenda
Hartelijke groet,
Krijn Hage (Breukelen)
Piet Ravensbergen (Wilnis)
Jaap Verkroost (Tienhoven)