Inspiratiedag RK Maarssen 28 september

foto IDagVerliezen, zoeken, twijfelen, volharden, vinden; stappen op ons levenspad, fasen in ons leven.Op de Inspiratiedag gaan we in gesprek met mensen die vertellen hoe heftige gebeurtenissen en geloven elkaar raken. Wat doet je geloof met je als je een ongeluk krijg en blijvend gehandicapt blijkt te zijn, als je als ouders een gehandicapt kindje krijgt, als je voor langere tijd wordt opgesloten in een gevangenis, als je geroepen wordt om priester te worden, als je ziet dat er niet zorgvuldig met de schepping wordt omgegaan…Een 5-tal mensen delen door middel van een interview hun geloofservaringen met ons. ’s Middags zijn er workshops over Groen geloven, Roeping & Geloof, Levensveranderende gebeurtenissen, Creatieve vormgeving en geloofsopvoeding, Gevangen zijn en wat dan.

 

Dagprogramma
09.30 – ontvangst & inschrijven
10.00 – opening & interviews
11.00 – pauze: koffie & thee
11.15 – vervolg interviews
12.40 – middaggebed
13.00 – lunch
14.00 – workshops
15.00 – afronding van de dag
15.30 – tijd voor ontmoeting & ontspanning