Wij & Zij zijn uitgenodigd

Evenals vorig jaar is De Ark-gemeente weer uitgenodigd om met de Verrijzenis gemeenschap in de Aswoensdag-viering de pelgrimstocht naar Pasen te beginnen, de Veertigdagentijd in. “Wij vieren Aswoensdag dit jaar in onze Kerkgemeenschap op 26 februari om 19:30 uur. Bob Smits is de voorganger en de viering wordt muzikaal begeleid door MOEA. Graag nodigen wij jullie uit om deze gelegenheid met ons mee te vieren voor een goed en inspirerend begin van de veertigdagentijd.” En evenals vorig jaar is er omgekeerd een uitnodiging naar de Verrijzenis gemeenschap gegaan om in de Stille Week op maandag, dinsdag en woensdag de vespers mee te vieren en mee vorm te geven. En die uitnodiging is enthousiast aanvaard. Het is mooi te weten, dat we over en weer welkom zijn. En dat we, als pelgrims onderweg naar Pasen, een stukje samen op kunnen gaan. Met de mij zo vertrouwde pelgrimsgroet wens ik jullie een goede tocht naar Pasen: Buen Camino! (een goede weg)
Karel van der Wal