Diakenen

Diakenen

De diaconie van de Arkgemeente in Maarssenbroek bestaat - bij volledige bezetting-  uit 7 personen.
Alle diakenen zijn “ aanspreekbaar”  op alle diaconale facetten en taken ; daarnaast  hebben een aantal van hen ook speciale aandachtsgebieden.

Naam Telefoonnummer Aanvullende informatie/speciale  aandachtsgebieden
Dick Wijnsma  06-48327488 Platform diaconaal overleg, vertegenwoordiging in Soc. wijkteam M'broek en contactpersoon Noodfonds
Arjen Vlug  0346-569208 Platform diaconaal overleg en contactperson  "Kom Erbij"
     
Anne Hoeflaken  0346-562236  Secretaris van de Diaconie
Erik Jan Koning  0346-560709 Penningmeester van de diaconie 
Jacqueline Stoop  0346-568578 Voorzitter van de diaconie
Sietse Visser  0346-560572 Individuele hulpverlening en coordinator vervoer senioren naar De Ark/kerkdiensten
     

Het bankrekeningnummer van de Wijkraad Diakenen "De Ark", p/a Duivenkamp 844 3607 WG Maarssen, is NL26RABO0116372621