Beleidsplan

Beleidsplan De Ark 2012-2016

Het afgelopen jaar is er door de kerkenraad regelmatig nagedacht over het te voeren beleid voor de komende jaren. Tijdens de kerkenraadsvergaderingen is er uitgebreid gesproken over de vragen "Wat is de kern van onze Arkgemeenschap? ", en "Wat zouden we missen als er geen Ark was? "

Een inspirerende manier om een visie te vormen op kerk-zijn in deze tijd. Na bespreking van vele facetten van beleid, is de behoefte gegroeid om als nieuw speerpunt 'Gemeenteopbouw' op te nemen. Gezien het feit dat er al eerder gekozen is om prioriteit te geven aan kinderen en jonge gezinnen, past dit speerpunt prima bij de huidige plannen.


Tijdens de evaluatie van het oude beleidsplan kwam uit de gemeente het verzoek naar voren om Maatschappelijke Betrokkenheid als speerpunt te laten bestaan. Daar is gehoor aan gegeven. Onze maatschappelijke betrokkenheid werkt, en wordt breed gedragen door de hele gemeente. Ook de diaconie is altijd alert op signalen uit de samenleving. Gekozen is om dit speerpunt hier onder te brengen. Het beleidsplan zal in september ter goedkeuring en inzage voorgelegd worden aan de gemeente. We zien u er graag bij betrokken

 

De gemeente heeft in de gemeentevergadering van 30 september 2012 inmiddels ingestemd met het beleidsplan. De komende jaren zult u over de uitvoering ervan op de hoogte gehouden worden.

 

Klik hier voor: Beleidsplan Protestanste Wijkgemeente De Ark. i.o., 2012-2016

 

Op 25 september 2016 zal tijdens een Gemeenteberaad - na de ochtenddienst van die zondag- het conceptbeleidsplan 2017-2021 worden besproken ; mede in dat kader vindt u hierna een tweetal regelingen ter informatie :

 

Klik hier voor: "Plaatselijke regelingen AK", 2014

 

Klik hier voor: "Plaatselijke regelingen Ark", 2014

 

Kilk hier voor: Conceptbeleidsplan