Geschiedenis

Geschiedenis

bouwwijkmaarssen
Rond 1960 ontstonden er plannen om aan de westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal een nieuwe wijk te bouwen. In 1973 is de bouw van de wijk Maarssenbroek gestart. Gelet op het verwachtte aantal inwoners werd door de Hervormde gemeente Maarssen en de Gereformeerde kerk Maarssen besloten om in de wijk zelf één kerk te bouwen.eerstepaalarkOp 17 september 1975 is de eerste paal de grond ingegaan en op 30 oktober 1976 werd de kerk officieel in gebruik genomen. De naam van de kerk werd ‘de Ark’. In 2000 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden door een uitbouw van de hal. Daardoor is er meer ruimte gekomen om elkaar te ontmoeten zondag na de kerkdienst en door de week.

Aanvankelijk werden er aparte diensten gehouden voor Hervormde en Gereformeerde kerkleden, maar spoedig werden de diensten gezamenlijk gehouden. In die lijn werden ook in de jaren daarna allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld het jeugdwerk, gecombineerd. 

 

In het kader van het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) werden ook in Maarssen besprekingen opgestart tussen de hiervoor genoemde 2 kerkgenootschappen.

Dit leidde per 10 januari 2015 tot de "oprichting" van de Protestantse gemeente Maarssen met een drietal wijkgemeenten ,  waarvan 2 in Maarssen dorp en 1 in Maarssenbroek t.w. wijkgemeente De Ark.

 

Het jaar 2016 was dus voor De Ark en wijkgemeente De Ark een jubileumjaar  ---  40 jaar !!!

 

En dat feest werd uitbundig gevierd in de jubileumweek van 5 t/m 10 september 2016.

 arkgebouw11

De inwoners van Maarssenbroek zijn de afgelopen decennia vanuit verschillende plaatsen en regio’s in Nederland hier komen wonen. Zij hebben dus een grote mate van verscheidenheid aan tradities en gewoontes met zich meegenomen. Die diversiteit weerspiegelt zich ook in de geloofsbeleving van de leden van de Arkgemeente. Het maakt deze groep mensen tot een boeiende en enthousiaste gemeente.