Kerkrentmeesters

Wijkraad van kerkrentmeesters de Ark

De Arkgemeente heeft als wijkgemeente intussen haar eigen financiële verantwoordelijkheid inclusief een eigen begroting. Het totale financiële beheer wordt verzorgd door de wijkraad van kerkrentmeesters.

De wijkraad bestaat momenteel uit de hieronder genoemde personen met hun respectievelijke aandachtsgebieden en /of verantwoordelijkheden. Een aantal van hen hebben ook  zitting in de wijkkerkenraad.

Voorzitter: Frits Mantel (ouderling kerkrentmeester en lid van het Moderamen)
De voorzitter geeft sturing aan de wijkraad en het dagelijks bestuur daarvan. Hij/zij is het officiële aanspreekpunt van de wijkraad en vertegenwoordigt haar naar buiten. De voorzitter is lid van het dagelijks bestuur.
Het lid van het Moderamen neemt deel aan de vergaderingen van het Moderamen namens de Wijkraad van Kerkrentmeesters.

 

Secretaris: Koos van der Plas
De secretaris is verantwoordelijk voor het maken van de notulen van de vergaderingen van de wijkraad, alle correspondentie , het archief  en de verzekeringsportefeuille van de Arkgemeente en het kerkgebouw De Ark. Hij/zij is tevens contactpersoon voor de ledenadministrateurs van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente Maarssen.  Ook de secretaris is lid van het dagelijks bestuur.

E-mailadres  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Penningmeester en algemeen lid t.b.v. inkomende geldstromen: Vacature

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën w.o. de concept begroting en het concept jaarverslag van de wijkraad. Hij/zij heeft contact met de penningmeesters van de Algemene Ouderling Kerkrentmeesters organen en is lid van het dagelijks bestuur. Als algemeen lid is ze verantwoordelijk voor het verwerven van financiële middelen, zoals Aktie kerkbalans, fondsenerving, aktierekeningen en braderieën

 

 

Afhandeling/betaling van declaraties en facturen : Karin van der Plas . Daartoe is een speciaal email-adres beschikbaar t.w. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.arkgemeente.nl

 

Beheer en gebruik van het kerkcentrum: Wim Veenman
Hij/zij maakt planningen voor de  inzet van vrijwilligers voor bar- en keukendienst. Hij coördineert daarnaast het schoonmaakwerk  van het kerkgebouw de Ark w.o. de tweejaarlijkse grote schoonmaak.

 

Technisch beheer gebouwen : Henk Grevelink
De technisch beheerder zorgt voor het onderhoud van de gebouwen, die onder zeggenschap van de wijkraad vallen. hij/zij is daarnaast verantwoordelijk voor de installaties en de inventaris in technische zin, het sleutelbeheer en het meerjarenonderhoudsplan.

 

Algemeen lid tbv personeelsbeleid: Elly van Hees (ouderling kerkrentmeester).
Het algemeen lid heeft de algehele leiding over de interieurverzorgers/sters, draagt de verantwoordelijkheid voor de administratieve afhandeling van de gastpredikanten, en geeft sturing aan de organisten, muziekgroep en het kostersoverleg . Hij/zij is aanspreekpunt m.b.t. de ideeënbus.

 

Algemeen lid mbt vrijwilligers en public relations: Ad van Zwieten

Het algemeen lid zorgt dat alle contacten vanuit en namens de wijkraad van kerkrentmeesters soepel  verlopen ; een goede bereikbaarheid is in dat kader erg belangrijk. Hij/zij "regelt"  vrijwilligers voor de diverse aktiviteiten en is spreekbuis naar locale media .