Kerk in actie (ZWO)

Hieronder staan projecten die door de Ark via de ECM worden ondersteund en / of georganiseerd.

 

De Arkgemeente steunt het werk van de kerken, ook wereldwijd. Via de ZWO-groep wordt deze ondersteuning georganiseerd en in goed banen geleid.
De letter "Z" staat voor zending, de "W"voor werelddiaconaat en de "O" voor ontwikkelingssamenwerking. De ondersteuning wordt verleend vanuit de overtuiging dat alle mensen gelijkwaardig zijn, hoe verschillend ze dan ook moge zijn van ras , huidskleur e.d

 

Vanuit de ZWO worden jaarlijks meerdere activiteiten georganiseerd binnen de Ark (zie hieronder)

Wilt u een project aanmelden voor ondersteuning, meldt u dat dan aan één van de leden van de ZWO-groep zoals hieronder aangegeven. In oktober/november van elk jaar wordt opnieuw een keuze gemaakt welke doelen het volgende jaar zullen worden gesteund.

De ZWO groep (Zending - Werelddiaconaat en Ontwikkelingsamenwerking) is voortdurend op zoek naar nieuwe leden met originele ideeën. U kunt inlichtingen verkrijgen bij: 

Corien Harrewijne tel. 0346-562430 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     

Spaardoosjes KiA voor zaaigoed!

spaardoosje1Op zondag 1 maart, de eerste zondag in de 40 dagen tijd, zijn we gestart met de spaardoosjes. Voor degene die nog graag een spaardoosje willen, in de Ark zijn er nu nog voldoende beschikbaar. We sparen voor het zaaigoedproject van de organisatie Zending over grenzen. Arme gezinnen in Oost-Europa krijgen zaden én een training om zelf een groentetuin aan te leggen en te bewerken. Het helpt hen concreet op weg, zodat zij uiteindelijk niet langer afhankelijk zijn van onze hulp. De spaardoosjes zijn van een klein formaat, maar groot genoeg om in de weken op weg naar Pasen wat geld apart te zetten. Elke bijdrage is van harte welkom en past ook in de vorm van collectebonnen in de doosjes. Spaart u ook mee? Op Palmzondag 5 april en Paaszondag 12 april kunt u het doosje weer inleveren in de Ark. Meer informatie over het project zaaigoed kunt u vinden op de website van Zending over grenzen, www.zendingovergrenzen.nl

40-dagentijd, Oeganda

In deze 40-dagentijd staan wij stil bij mensen die de ruggengraat van de samenleving in Oeganda vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Op 18 februari delen wij spaardoosjes uit, u kunt ze weer inleveren op 25 maart (Palmpasen) of 1 april (eerste paasdag). De opbrengst is voor Oeganda. Ook de opbrengst van de eerste collectes tijdens de 40-dagentijd zijn voor Oeganda.Steun voor kwetsbare gezinnen in Oeganda. Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven in Oeganda zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen.

Lees meer...

Voedselpakkentenactie

IMG 4257De voedselpakkettenactie heeft totaal 101 uit te delen pakketten opgeleverd! De pakketten worden uitgedeeld rond de kerst in Oost-Europa. De pakketten bevatten onder andere meel, rijst, bonen, chocolade maar ook een boek of bijbel. Alle gevers heel hartelijk dank mede namens Zending over Grenzen.

Postzegels en kaarten voor de zending

postzegelAl vele jaren staat er in de hal van de Ark een melkbus,deze is bestemd voor  postzegels en wenskaarten zowel gebruikte als niet gebruikte postzegels hebben nog waarde voor verzamelaars. Ook kerstkaarten met afbeeldingen van Rien Poortvliet Rie Cramer, Anton Piek en Unicef zij veel gevraagd.

Lees meer...

Spaardoosjesactie

doosjeDe 40-dagentijd spaardoosjes zijn ingeleverd en de opbrengst is geteld! U gaf ruim € 525,-. Alle gevers, mede namens de organisaties die de projecten in Oeganda verzorgen, heel hartelijk dank. 

 

Waar gaat uw ingezamelde geld heen? Naar bv. een zadenpakket (kosten € 15,-) voor een gezin in Oeganda of naar schoolmateriaal en een uniform voor kinderen (kosten € 60,-).
Namens de werkgroep Kerk in Actie,
Corien Harrewijne.

Projectsparen Christelijke basisscholen

In 1973 namen enkele leerkrachten van de toenmalige christelijke basisscholen het initiatief om samen met de zendingscommissies van de christelijke kerken in Maarssen te gaan PROJECTSPAREN. Werd er voordien op elke school apart gespaard voor een zendingsproject, na 1973 werd dit gezamenlijk  gedaan. Ieder kerkgenootschap kon bij toerbeurt  een aantal  projecten aanmelden, waaruit de leerkrachten het meest aansprekende project kozen voor 1 leerjaar. De organiserende kerk had en heeft de opdracht om, in samenwerking met het zendingsbureau, ervoor zorg te dragen dat er het gehele jaar door aandacht zou zijn voor dit project. O.a. door het samenstellen van een folder en/of het doen bezoeken van de scholen door bijv. een zendingswerker om uitleg te geven over hun werkzaamheden. Er werd in 1973 gestart met 3 scholen in Maarssen-dorp, maar in de loop van de jaren kwamen hier ook de scholen in Maarssenbroek bij met de Ark als 4e kerkgenootschap ; zo ook de school in Tienhoven als gevolg van een fusie met de Klaroen in Maarssen. Jaarlijks  wordt er tussen de 6 à 8.000 euro gespaard.

Download / open brochure "Scholenproject Christelijke Basisschooljaar 2015-2016