Kerk in actie (ZWO)

40-dagentijd, Oeganda

In deze 40-dagentijd staan wij stil bij mensen die de ruggengraat van de samenleving in Oeganda vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Op 18 februari delen wij spaardoosjes uit, u kunt ze weer inleveren op 25 maart (Palmpasen) of 1 april (eerste paasdag). De opbrengst is voor Oeganda. Ook de opbrengst van de eerste collectes tijdens de 40-dagentijd zijn voor Oeganda.Steun voor kwetsbare gezinnen in Oeganda. Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven in Oeganda zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen.

Organisaties als Mothers’ Union, de Kerk van Oeganda en de coalitie o.l.v. UCAA zetten zich in voor kwetsbare gezinnen. Medewerkers trekken naar dorpen op het platteland en geven cursussen op het gebied van traumaverwerking, relaties, landbouwtrainingen en voorlichting over het voorkomen van hiv/aids. In de (hoofd)stad worden straatkinderen opgevangen en krijgen ze onderwijs.
Waar gaan de ingezamelde gelden heen? Om een voorbeeld te geven: een zadenpakket voor een gezin in Oeganda kost € 15,-. Schoolmateriaal en een uniform voor kinderen uit de kwetsbare gezinnen is er voor € 60,-. In deze 40-dagentijd vragen wij u in actie te komen voor Oeganda en te zorgen voor een betere toekomst. Geeft u ook tijdens de collecte, d.m.v. de spaardoosjes of op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40-dagentijd Oeganda?
Alvast Hartelijk dank!