Kerk in actie (ZWO)

De 40 dagentijd spaardoosjes

spaardoosje

Aan het begin van de 40 dagentijd deelden we de gele spaardoosjes uit, toen nog met het idee dat u ze met Palmpasen of op eerste Paasdag in zou kunnen leveren in De Ark. Ondertussen is alles anders.Met de spaardoosjes sparen we voor zaaigoed voor gezinnen in Oost-Europa waardoor zij zelf een groentetuin kunnen aanleggen en bewerken. Zo kunnen zij in hun eigen levensonderhoud voorzien maar de opbrengsten ook verkopen. Voor € 20,- wordt een pakket met zaaigoed samengesteld en leert een gezin voedsel verbouwen. 

Tijdens deze veertig dagentijd hebt u zeker naar uw naasten omgekeken maar wellicht ook nog even gedacht aan degenen verder weg van ons. Zeker nu voedselvoorziening eens te meer een eerste levensbehoefte blijkt te zijn.

Nu de doosjes niet fysiek ingeleverd kunnen worden vragen wij u het gespaarde geld over te maken op rekeningnummer NL26 RABO 0116 372621 t.n.v. College van diakenen PGMaarssen  o.v.v. 40 dagentijd spaardoosje.

Werkgroep Kerk in Actie