Uitnodiging van de Prot. Raad voor Kerk & Israel

Kerk2015Op maandag 23 oktober aanstaande wordt een netwerkdag georganiseerd in samenwerking met de Protestantse Raad voor Kerk en Israël. ’s Morgens wordt de toon gezet door Ronit Palache, journalist, werkzaam bij uitgeverij Prometheus en schrijfster van het boek: “Ontroerende onzin; de Joodse identiteit in het Nederland van nu”. ’s Middags gaat het over de identiteit van Kerk en Israël. Plaats: Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht, Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht. Aanvang: 10:00 uur, sluiting 15:30 uur. De kosten van de dag bedragen 10 euro, te betalen bij binnenkomst. Opgave vóór 1 oktober bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wie ben je? Waar sta je voor? Wat is je identiteit? Hoe noem je je? In een snel veranderende samenleving en wereld is er een nieuwe zoektocht naar identiteit bij individuen, bevolkingsgroepen en ook kerkgenootschappen. De Protestantse Kerk in Nederland wil in een nieuwe beweging terug naar de bronnen (Kerk 2025, back to basics). Daarbij horen zeker ook de bezinning en heroriëntatie op de Joodse wortels en het voortgaande gesprek met het levende Jodendom.
Op deze netwerkdag wordt met elkaar in gesprek gegaan. Wat roepen de veranderingen in onze kerk op? Hoe kunnen we vanuit het joods-christelijke gesprek de kerk nieuwe impulsen geven? Welke relevante vragen zijn er vanuit dit gesprek te stellen aan de gemeenten, de nieuw te vormen classes, de kerk? Voor het volledige programma en aanmelding, 


Programma
10.00 uur inloop met koffie/thee
10.30 uur welkom/opening
Ronit Palache over Joodse identiteit
12.30 uur lunch
13.30 uur Lieuwe Giethoorn, projectleider Kerk 2025, over onze christelijke identiteit
en de veranderingen in de kerkelijke organisatie
14.15 uur verwerking in groepen: biedt de nieuwe kerkelijke organisatie nieuwe kansen?
15.00 uur plenaire bespreking
15.30 uur afsluiting

Na afloop staan een hapje en een drankje voor u klaar.
De kosten van de dag bedragen 10 euro, te betalen bij binnenkomst.
Opgave vóór 1 oktober bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
We hopen u die dag te kunnen ontmoeten.