Voor u / Voor jou

Voor u / Voor jou

Binnen de Arkgemeente kunnen we op vele fronten iets voor u / voor jou en voor elkaar betekenen. Dit kan op verschillende manieren bijvoorbeeld :

  • Deelnemen:
    Je kunt deelnemen aan de verschillende activiteiten. Kijk eens naar het kringwerk. Sommige kringen zijn voor diepgaande gesprekken, bij anderen is het doen belangrijk en  bij weer anderen staat ontmoeting voorop.
  • Vrijwilliger zijn:
    Als deelnemer breng je ook iets in, maar ook als vrijwilliger kun je inbreng leveren. De braderieën bijvoorbeeld zijn alleen mogelijk door de medewerking van vele vrijwilligers. Alle activiteiten in en rondom de Ark en de Arkgemeente vinden op die manier plaats.
  • Hulp vragen:
    Zit je  met vragen of problemen, dan kun je hulp en begeleiding vragen  o.a. door één van de predikanten te benaderen , via de diaconie of pastorale ouderlingen.

Niet alles staat in dit menu.
De  kerkdiensten op zon-, feest- of gedenkdagen staan centraal in de kerk. Zie hiervoor het hoofdmenu kerkdiensten.

Nagenoeg alle activiteiten staan open voor iedereen, behalve het jeugdwerk. De desbetreffende aktiviteiten staan alleen open voor de jongeren. Daarom is er een apart hoofdmenu voor hen.
Onder "over ons" staat over de verschillende organisatorische groepen iets.