Kringwerk

Gemeentekringen (O,L,U)

Vorig jaar draaiden vijf gemeentekringen. Enkele daarvan zijn ontstaan uit de Alpha-cursus. Natuurlijk gaan we in het nieuwe seizoen verder met de gemeentekringen. We verwachten ook weer nieuwe deelnemers. We starten gezamenlijk. Er draaien in ieder geval gemeentekringen op dinsdag-, woensdag- donderdag- en vrijdagavond. De vrijdaggroep is speciaal voor jongvolwassenen. We komen bijeen bij gemeenteleden thuis.

 

Hieronder staan per kring de contactpersonen en hun emailadressen vermeld:

Gemeentekring 1:     Marjan Weenk                    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gemeentekring 2:        Corrie en Gijs de Jong            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gemeentekring 3:        Folkert Griepsma                         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gemeentekring 4:        Erik-Jan Koning                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gemeentekring 5:        Martin de Kruijff                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Meer informatie gemeentekring 2:

- gemeentekring

- bij Gijs en Corrie aan huis: Boomstede 684, tel. 0346 590505

- eens per twee weken op woensdagavond.

- In 2017/18 gaan wij opnieuw aan de slag met het Lucas-evangelie, met als speciale focus: 'Woorden en uitspraken van Jezus': wat zegt onze Heer ons?

- Op dit moment is de kring vol.


Meer informatie van Gemeentekring 3 :

Ieder jaar stellen we een eigen programma op.
Dit seizoen willen onderwerpen kiezen uit het boek  “Openbaringen”.
Onze kring bestaat uit 12/14 mensen en is daarmee wel vol.

Wij komen iedere eerste woensdag van de maand bij elkaar om beurten bij iemand thuis.

Het onderwerp wordt voorbereid/uitgewerkt door drie leden

van de kring. Rene van Ingen, Peter Datema en Folkert Griepsma.

Deze laatste is ook contact persoon voor de kring.

Duivenkamp 508 tel.881235.


Meer informatie van Gemeentekring 4:

Onze kring gaat ook dit jaar weer gewoon door. We hebben 10 deelnemers en die zijn nog steeds vrij jong.

De meesten hebben inmiddels jonge kinderen, of dat staat te gebeuren.

We komen om de week op de vrijdagavond samen. We rouleren de voorbereiding en ook de locatie.

Contactpersoon is Erik-Jan Koning.